Bessenteler zoekt klant

In de Masterclass Stad & Platteland hebben 21 deelnemers, o.a. uit de melkveehouderij, biologische akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw, met elkaar gewerkt aan het verbeteren van de relatie producent-consument. De deelnemers produceren allemaal voedsel rondom de stad Rotterdam. Met behulp van werkbijeenkomsten, lezingen, en veldonderzoek zijn de deelnemers op zoek gegaan naar nieuwe manieren om de eigen producten en diensten directer af te zetten. Leren denken vanuit het perspectief van de consument in plaats van de ondernemer.