Knotbomen

In de winter knotten we wilgen en essen. Dit doen we met hulp van de knotgroep Afgezaagd, een vriendengroep die elkaar drie keer per winter ontmoet in de Krimpenerwaard. We maken van het afgezaagde hout paaltjes, vlechtschermen, takkenrillen voor vogels en kleine zoogdieren en houtsnippers voor onder de bessenstruiken. Bij de Rode Mus staan jonge knotbomen en ook knotwilgen van 30 jaar oud. De oude bomen hebben een mooie grote knot gevormd waarin tientallen planten soorten groeien. Eenden, spechten, mezen en zelfs ganzen broeden in de knot. Het aantal insectensoorten op wilgen is hoger dan op enige andere boomsoort. Door de waarde voor biodiversiteit, oeverbescherming en gebruik van het hout is het een belangrijke houtsoort.

Afbeeldingen