Onze dieren

De gedachtewisseling tussen mens en kat is zoiets als radar, er wordt uitgezonden en teruggekaatst. Dat is bij de mens onderling ook zo, maar van mensen verwacht je nog iets, aan poezen hoef je geen eisen te stellen en geen concessie te doen, ze kunnen je dus niet teleurstellen aldus schrijver en kattenliefhebber Willem Fredrik Hermans. Van onze kippen verwachten we eieren maar van onze katers verwachten we niets. Al zijn we natuurlijk blij als ze zo nu en dan een muis vangen.